Gaelbhratach


Comhghairdeas leis an grúpai a bhuaidh Gaeilgeoirí na Seachtaine 
 

 

 

Comhghairdeas leis an grúpai a bhuaidh Gaeilgeoirí na Seachtaine 

Comhghairdeas leis an grúpai a bhuaidh Gaeilgeoirí na Seachtaine 

Comhghairdeas leis an grúpai a bhuaidh Gaeilgeoirí na Seachtaine 

Comhghairdeas leis an grúpai a bhuaidh Gaeilgeoirí na Seachtaine 

choir 005

Comhghairdeas leis an grúpai a bhuaidh Gaeilgeoirí na Seachtaine ar an Aoine 24th Samhainmisc november 2017 038

Comhghairdeas leis an grúpai a bhuaidh Gaeilgeoirí na Seachtaine ar an Aoine 17th Samhain
misc november 2017 015


Comhghairdeas leis an grúpai a bhuaidh Gaeilgeoirí na Seachtaine ar an Aoine 10th Samhain


misc november 2017 009

Comhghairdeas leis an grúpai a bhuaidh Gaeilgeoirí na Seachtaine ar an Aoine 6th Deireadh Fómhair.

rice crispie buns and gaeligor na seactaine 053

Comhghairdeas leis an grúpai a bhuaidh Gaeilgeoirí na Seachtaine ar an Aoine 6th Deireadh Fómhair.school

Comhghairdeas leis an grúpai a bhuaidh Gaeilgeoirí na Seachtaine ar an Aoine 29th Mean Fómhair.

rice crispie buns and gaeligor na seactaine 053

 

Cabhair do thuismitheoirí

Seo frasaí usáideacha don baile    Useful phrases for home

Bain triail as!               Try it!
Céard is ainm duit?     What is your name?
…is ainm dom. –          My name
Tá a fhios agam/Níl a fhios agam – I know/I don’t know.
Go raibh maith agat. –  Thank you
Fáilte romhat. – You’re welcome
Más é do thoil é/Le do thoil.- Please
Ceart go leor. – Ok
An bhfuil tú ceart go leor? – Are you ok?
Gabh mo leithscéal – Excuse me
Slán go fóill. – Bye for now
Cá bhfuil tú? – Where are you?
Cá raibh tú? – Where were you?
Ar mhaith leat…? – Would you like…?
Ba mhaith liom… – I would like…
Níor mhaith liom… – I would not like…
An mhaith leat..? – Do you like..?
Is maith liom… – I like…
Ní maith liom… – I like…
Is fuath liom… – I hate…
Cá bhfuil do mhála scoile? – Where is your school bag?
An bhfuil obair bhaile agat? – Have you homework?
Seo duit do lón. – Here is your lunch.
Cuir ort do chóta. – Put on your coat
Taispeáin dom… – Show me…
Maith thú – Well done
Cén t-am é? – What time is it?
Déan deifir/ brostaigh ort.- hurry up
Isteach leat/Amach leat.- In you go/Out you go
Glan do sheomra.- Clean your room
Pioc suas é.- Pick it up
Stop ag troid- Stop fighting
Stop ag pleidhcíocht – Stop the messing
Cé leis é seo? – Who owns this?
Tabhair é seo do…- Give this to…
Tá an dinnéar réidh – Dinner is ready
Oíche mhaith – Good night
Codladh sámh. – Sleep well
Tá sé in am dul a chodladh.- It is time to go to sleep
Cas as an teilifís/ ríomhaire. – Turn off the television/ computer.

 

 

Seachtain na Gaeilge 2017

Bhí Seachtain na Gaeilge iontach againn i Scoil Cholmcille, Cill Mhic nÉanain.  Rinne gach rang alán rudaí iontacha

-bhíomar ag caint Gaeilge sa chlós agus ins na ranganna

-rinne ranganna difriúla Tráth na gCeist Gaeilge

-rinneamar ealaín bunaithe ar sheanfhocail Gaeilge

-bhí Aistear trí Ghaeilge

-ceol agus Céilí

-bhí Lá Glas againn

 

agus ar an Déardaoin bhí Ceolchoirm Seachtain na Gaeilge i Halla na Scoile.  Féach ar roinnt de na grianghrafanna a thóg an Coiste

 

—————————————

Bhí Cruinniú ag Coiste na Scoile ar an 16/3/2017

 

Rinneamar cur síos ar an obair atá ar siúl le déanaí

Paidreacha na Maidine tré Ghaeilge

Frásaí Clóis i nGaeilge/ Nath na Seachtaine

Seanfhocail Gaeilge/ Ealaín tré Ghaeilge

Gaeilge & Corpoideachais

Na páistí sna hArdranganna ag cumadh ceisteanna Gaeilge le h-aghaidh Tráth na gCeist

 

Rinneamar cur síos ar  an obair atá amach romhainn.

 

-baill ón Choiste le Ceolchoirm Seachtain na Gaeilge a chur i láthair

-baill an choiste ag déanamh fógraí Gaeilge ar an idir-chom

-tuilleadh oibre de dhíth maidir le Gaeilge sa timpeallacht

-griangrafanna le tógáil inniu ag an Ceolchoirm agus baill rang a sé le iad a uaslódáil ar shuíomh na scoile

 

 

Buaiteoirí Seachtain na Gaeilge

Comhghairdeas leis an grúpa a bhuaidh Gaeilgeoirí na Seachtaine ar an Aoine, 13ú Eanair. Sa phictiúr fosta tá baill an Choiste a rinne an bronnadh.

jan 16 014

Seo an grúpa ó Scoil Cholmcille, Cill Mhic nEanain a ghlac páirt i gComórtas Filíochta Céim Aniar sna Dúnaibh ar na mallaibh. Comhghairdeas libh.

 

Gaeilgeoirí na Seachtaine

Comhghairdeas leis an grúpa a bhuaidh Gaeilgeoirí na Seachtaine ar an Aoine, 14ú Déireadh Fómhair. Sa phictiúr fosta tá baill an Choiste a rinne an bronnadh.

misc-oct-2016-104

 

Gaeilgeoirí na Seachtaine

Comhghairdeas leis an grúpa a bhuaidh Gaeilgeoirí na Seachtaine ar an Aoine, 07ú Déireadh Fómhair. Sa phictiúr fosta tá baill an Choiste a rinne an bronnadh.

Scéim Gaelbhratach na Scoile

Tráth na gCeist Seachtain na Gaeilge

seo na buaiteoirí sa tráth na gCeist a bhí ar siúl i Halla na Scoile le linn Seachtain na Gaeilge 

misc 019

misc 022

Seo buaiteoirí Gaeilgeoirí na Seachtaine i mí Eanair go dtí seo

misc 16 018

An Coiste ag obair sa leabharlann

gael 1

 

gael 2

 

gael 3

 Na páistí ón choiste ag obair sa leabharlann ar ‘Lá Leabhair Gaeilge’.

 

Bhí cruinniú ag coiste na scoile .

I measc an obaír atá ar siúl sa scoil ar na mallaibh nó.

 

 • Amhránaíocht – tionóil ceoil sé seachtaine ar siúl faoi láthair( Do Run Run, An t-Amhrán Náisiúnta, La Bamba, Oíche Chiúin)
 • Dánta & filíocht ar siúl ins na ranganna
 • Tionól filíochta i nGaeilge do na páistí
 • Timpeall ‘s daichead páiste ag glacadh páirt i gComórtas Guth Ghoill
 • Béim ar an nGaeilge labhartha sa scoil (beannachtaí, teachtaireachtaí, srl)
 • Lipeídi gaeilge sa chlós/sa scoil ‘srl.
 • Obair sna ranganna ar bheannachtaí, bainistíocht ranga, béim ar an nGaeilge a mhúineadh tré Ghaeilge
 • Ag tosnú ar ‘Lá Leabhair Gaeilge’ sa leabharlann.

Phleímear tuaraimí chun úsaid na Gaeilge a leathnú sna seachtaine amach romhann.  Bheartaíomar

 • Clár le nuacht Gaeilge sa halla/sna ranganna
 • Páirt la ghlacadh arís i mbliana sa scéim ‘Scriobh Leabhair Gaeilge’.
 • Eolas scoile i nGaeilge ar an gclár digíteacha ag doras na scoile
 • Aifreann na Scoile-Úsaid na Gaeilge le leathnú ag Aifrinn scoile
 • Áit d’eolas faoin Scéim Gaelbhratach ar shuíomh idirlíon na scoile
 • Blag Gaelbhratach- baill den choiste le nuacht scoile a uaslódáil ar an bhlag gach seachtain
 • Ceolchoirm na Nollag-baill den choiste ag cur imeachtaí an cheolchoirm i láthair i nGaeilge.
 • Tráth na gCeist a eagrú don Nollaig do na hardranganna i eagraithe tré mheán na Gaeilge, le babhtaí ceisteanna i nGaeilge amhain.

 

 • School Holidays

  • Provisional Summer Closing Date
   The school will close on Friday, 19th June.

   All dates are provisional and subject to change.

   The BOM reserves the right to use the first three days of the Easter Holidays to make up for unforeseen closures.
  • 2020-2021 School Re-opening
   Re-opening for pupils on Wed 26th August 2020.
  • Halloween Break
   Closed from Mon-26th Oct -Fri-30th Oct 2020.
  • Christmas Holidays
   Closing on Tues, 22nd December 2020.

   Re-opening Wed, 6th January 2021.
  • February Mid-term 2021
   Closed on Thurs, 18th and Fri, 19th Feb 2021.
  • Easter Holidays 2021
   Closing on Fri, 26th March 2021.

   Re-opening on Mon,12th April 2021.
  • May Bank Holiday
   May Bank Holiday; 3rd May.
  • June Bank Holiday
   June Bank Holiday; 7th June.
  • Provisional Summer Closing Date
   Provisional Closing date; Fri, 18th June 2021.

   These dates are provisional and subject to change.