Bhí Ceolchoirm ar siúl i Halla na Scoile Dé hAoine, an 14ú de mí an Mhárta. Ghlac gach rang páirt ins na himeachtaí ar an lá. Bhí deis ag na páistí cóiriú in éadaí Lá Fhéil Pádraig.