Bhí ceolchoirm iontach againn i Halla na Scoile ar an Aoine, an 15ú Márta. Ghlac gach dalta páirt in sna h-imeachtaí agus bhaineamar sult as.